04 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 4. august 2019, kl. 10:30

Harte kirke

Elon Jepsen

11 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 11. august 2019, kl. 10:30

Harte kirke

Elon Jepsen

13 AUG

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 13. august 2019, Kl. 19:00 til kl. 22:00

Harte kirke

18 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 18. august 2019, kl. 10:30

Harte kirke

Elon Jepsen

20 AUG

Kirkekorets øveaften

Dato: 
Tirsdag d. 20. august 2019, Kl. 18:30 til kl. 20:00

Harte Kirkecenter

25 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 25. august 2019, kl. 10:30

Harte kirke

Elon Jepsen

27 AUG

Kirkekorets øveaften

Dato: 
Tirsdag d. 27. august 2019, Kl. 18:30 til kl. 20:00

Harte Kirkecenter

28 AUG

Gospelkorets øveaften

Dato: 
Onsdag d. 28. august 2019, Kl. 20:00 til kl. 21:45

Harte kirkecenter