14 NOV

Konfirmandforberedelse

Dato: 
Torsdag d. 14. november 2019, Kl. 08:00 til kl. 09:30

Harte kirke

14 NOV

Torsdagsklub

Dato: 
Torsdag d. 14. november 2019, Kl. 10:00 til kl. 12:00

Harte Kirkecenter

Jacob Ellegård. Oplevelser i Grønland

14 NOV

Alphakursus

Dato: 
Torsdag d. 14. november 2019, Kl. 17:00 til kl. 19:00

Harte kirkecenter

17 NOV

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 17. november 2019, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Harte kirke

Elon Jepsen

19 NOV

Musikalsk legestue

Dato: 
Tirsdag d. 19. november 2019, Kl. 10:00 til kl. 12:15

Harte kirkecenter

19 NOV

Kirkekorets øveaften

Dato: 
Tirsdag d. 19. november 2019, Kl. 18:30 til kl. 20:00

Harte Kirkecenter

20 NOV

Babysalmesang

Dato: 
Onsdag d. 20. november 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Harte Kirke, Hartevej 3, 6000 Kolding, Danmark

20 NOV

Gospelkorets øveaften

Dato: 
Onsdag d. 20. november 2019, Kl. 20:00 til kl. 21:45

Harte kirkecenter