Ekstraordinært nyhedsbrev

 

EKSTRAORDINÆRT NYHEDSBREV

 

 

Menighedsrådet ved Harte kirke har siden Elon Jepsen opsagde sin stilling ved kirken givet udtryk, at rådet ville orientere hen ad vejen.
Efter ansøgningsfristens udløb for ansøgning til stilling som sognepræst ved Harte kirke har provst og biskop været til møde med menighedsrådet.
Biskoppen gennemgik ansøgningerne og kom med sin vurdering af det teologiske ståsted og andet.
Menighedsrådet besluttede herefter at indkalde til prøveprædiken med efterfølgende samtale.
Efter grundig drøftelse afgav menighedsrådet ved skriftlig afstemning sin tilkendegivelse om evt. indstilling til stillingen.
Mandag den 17. februar har menighedsrådet indstillet én af ansøgerne til stillingen som sognepræst ved Harte kirke.
Indstillingen er sendt til Kirkeministeriet.
Først når stillingen er godkendt der, kan rådet melde ud til menigheden, hvem der bliver vores nye sognepræst Det kan nemt tage 2 uger.
På nuværende tidspunkt udover ministeriets godkendelses, skal forskellige formalia overholdes, som nu ligger på biskoppens bord.
Derfor kan/må rådet på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvornår vores nye præst indsættes. Yderlig information vil tilgå jer, når rådet ved mere.
 
På menighedsrådets vegne, Bente Jessen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKSTRAORDINÆRT NYHEDSBREV
 
 
Menighedsrådet ved Harte kirke har siden Elon Jepsen opsagde sin stilling ved kirken givet udtryk, at rådet ville orientere hen ad vejen.
Efter ansøgningsfristens udløb for ansøgning til stilling som sognepræst ved Harte kirke har provst og biskop været til møde med menighedsrådet.
Biskoppen gennemgik ansøgningerne og kom med sin vurdering af det teologiske ståsted og andet.
Menighedsrådet besluttede herefter at indkalde til prøveprædiken med efterfølgende samtale.
Efter grundig drøftelse afgav menighedsrådet ved skriftlig afstemning sin tilkendegivelse om evt. indstilling til stillingen.
Mandag den 17. februar har menighedsrådet indstillet én af ansøgerne til stillingen som sognepræst ved Harte kirke.
Indstillingen er sendt til Kirkeministeriet.
Først når stillingen er godkendt der, kan rådet melde ud til menigheden, hvem der bliver vores nye sognepræst Det kan nemt tage 2 uger.
På nuværende tidspunkt udover ministeriets godkendelses, skal forskellige formalia overholdes, som nu ligger på biskoppens bord.
Derfor kan/må rådet på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvornår vores nye præst indsættes. Yderlig information vil tilgå jer, når rådet ved mere.
På menighedsrådets vegne, Bente Jessen