Da Harte Skole går til 6. klasse, har Harte Kirke ikke konfirmander tilknyttet kirken. Derimod medvirker vores præst ved konfirmandforberedelsen i nabosognet Bramdrup, da mange af Harte-eleverne vælger Bramdrup Skole i udskolingen.

Det er dog muligt at blive konfirmeret i Harte Kirke. I 2019 er det d. 11.maj. Konfirmationen ligger altid lørdagen før Store Bededag. Alle som måtte ønske at blive konfirmeret i Harte Kirke, kan melde sig til. Det vil være vores præst, Elon Jepsen, som forestår konfirmationen.

For tilmelding til konfirmation i Harte Kirke kontaktes kordegn Jane Cohr Jensen på mail: jaco@km.dk.

For yderligere spørgsmål kontaktes sognepræst Elon Jepsen på mail: eloje@km.dk eller tlf: 51513368.

 .