Da Harte Skole går til 6. klasse, har Harte Kirke ikke konfirmander tilknyttet kirken. Derimod medvirker vores præst ved konfirmandforberedelsen i nabosognet Bramdrup, da mange af Harte-eleverne vælger Bramdrup Skole i udskolingen.

Det er dog muligt at blive konfirmeret i Harte Kirke. 

I 2020 er konfirmationen udskudt til den 20. juni kl. 10.30 ved Elon Jensen. 

Konfirmationen ligger normalt altid lørdagen før Store Bededag. Alle som måtte ønske at blive konfirmeret i Harte Kirke, kan melde sig til vores sognepræst, som forestår konfirmationen eller til  sekretær/personregisterfører Eva Sunesen, telefon 7556 9453, evks@km.dk

I skoleåret 2019/20  ligger konfirmandundervisningen  torsdage fra kl. 08.00 - 09.25.   
For yderligere spørgsmål kontakt sognepræst Frida Marjunardottir Thomsen (efter 5. april 2020) på
telefon 6138 5262, eller på mail frmt@km.dk

 .