Sognepræst

Frida Marjunardottir Thomsen

6138 5262

frmt@km.dk

 

ØVRIGE ANSATTE
 

Kordegn/sekretær

Eva Sunesen

7556 9453

evks@km.dk

       -0-

Graver

René Voetmann

4046 5260

hartekirkegaard@gmail.com

      -0-

 

Christina Graversen
Organist og Kirke Kulturmedarbejder

 2099 6842
 organist@hartekirke.dk

      -0-

Stig Möglich Rasmussen
Korleder for Gospelkoret

 30889409
 stigmoeglich@gmail.com

      -0-

Marie Ulsdal
Korleder for Kirkekoret og børnekoret

 61713598
 marie@ulsdal.dk

      -0-

Ann Becker
Kirkesanger

 4018 5320
 ann@becker1.dk

      -0-

Signe K. Schmidt
Kirkesanger

 4222 0563
 signekierks@gmail.com

      -0-

Servicemedarbejder

Bente Roed

28254667

      -0-

MENIGHEDSRÅDET


Bente Jessen
Formand

 2621 6630

 formand@hartekirke.dk

      -0-

Tommy Jensen
Kirkeværge

 2812 9851
 kirkevaerge@hartekirke.dk

      -0-

Poul Friis Pedersen
Næstformand, aktiviets- og musikudvalg og hjemmeside

 4017 5331
 naestformand@hartekirke.dk

      -0-

Aase Midtgaard
Kasserer

 2724 2977
 kasserer@hartekirke.dk

      -0-

Britta Krogh Pedersen
Kontaktperson, aktivitets- og musikudvalg

 2275 6156
 kontaktperson@hartekirke.dk

      -0-

Pia Schultz

 2577 6906
jschultz@live.dk

      -0-

Gunner Sørensen
 7554 2702
 gnsorensen@outlook.dk