Vielse

Henvendelse herom rettes til kirkekontoret med ønske om vielsesdato.

Prøvelsesattesten bestilles på www.borger.dk. Prøvelsesattesten har en gyldighed på 4 måneder.

Prøvelsesattest sendes/afleveres til kirkekontoret, med navne og adresser på 2 personer, der skal være vidner til vielsen.

Tid og sted for vielsessamtale aftales med sognepræst Frida Marjunardottir Thomsen, der kan kontaktes på e-mail frmt@km.dk eller telefon 6138 5262

Kontakt gerne kirkekontoret for yderligere vejledning.

NAVNEÆNDRING

Anmodning om navneændring samt betaling af gebyr, foretages på www.borger.dk.
Navneændring ved vielse er gebyrfri, når den anmeldes indenfor 3 måneder efter vielsen.

Kontakt gerne kirkekontoret for vejledning.