DØDSFALD

Dødsfald anmeldes på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Anmeldelsen sker sædvanligvis gennem et bedemandsfirma.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

Tid og sted for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræst Elon Jepsen.
Tlf: 51513368
Mail: eloje@km.dk

Dette sker dog typisk igennem bedemanden.

Du/I kontaktes dernæst af præsten med henblik på en begravelsessamtale, hvor forløbet af bisættelsen/begravelsen aftales.

Skal handlingen foregå fra Harte Kirke, kan pyntning af kirken aftales med graveren.

 

KIRKEGÅRDENS VEDTÆGTER OG PRISER:

V008-2 – Kirkegårdsvedtægter

Kirkegårdspriser