Begravelse/bisættelse

DØDSFALD

Dødsfald anmeldes på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Anmeldelsen sker sædvanligvis gennem et bedemandsfirma.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

Tid og sted for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræst Frida Marjunardottir Thomsen, der kan kontaktes på e-mail frmt@km.dk eller telefon 6138 5162.

Dette sker dog typisk igennem bedemanden.

Du/I kontaktes dernæst af præsten med henblik på en begravelsessamtale, hvor forløbet af bisættelsen/begravelsen aftales.

Skal handlingen foregå fra Harte Kirke, kan pyntning af kirken aftales med graveren.

Fra 12. marts 2020 og indtil videre gælder pga corona smittefare særlige regler for begravelse og bisættelse.  klik her 

 

KIRKEGÅRDENS VEDTÆGTER OG PRISER:

V008-2 – Kirkegårdsvedtægter

Kirkegårdspriser