Vores tanker

DU ER VELKOMMEN!
I Harte Kirke er du altid velkommen. Vi tror på, at en kirke skal være for alle, og vi bestræber os på, at tilbyde gudstjenester og arrangementer, som er relevante for almindelige mennesker i dag.

På den anden side er en kirke ikke først og fremmest defineret af at være et serviceorgan, men et fællesskab af kristne. Harte Kirke handler dermed om meget andet end relevante arrangementer, og vi ønsker ikke blot at være præget af de ansatte ved kirken, men også af både de aktive kirkegængere og sognet som helhed. Derfor har vi et stort fokus på frivillighed af forskellig art, og på at være et sted, hvor det er let at finde et positivt fællesskab at indgå i.

HARTE KIRKES VISION FOR VORES SOGN OG KIRKE ER:

  • Teologisk – Vi vil gøre mennesker til lærlinge af Jesus
  • Socialt – Vi vil være med til at opbygge fællesskab i Harte Sogn både kirkeligt og kulturelt
  • Praktisk – Vi vil udføre god forvaltning af Harte Kirkes forretninger

HVAD BETYDER DET, AT VÆRE EN LÆRLING AF JESUS?
En discipel svarer til en person, der er i mesterlære. Man følger en person for selv at lære det, som den person kan. Det er faktisk sådan Bibelen beskriver, hvad det vil sige at være en kristen – nemlig at være i mesterlære hos Jesus. Hans liv var kendetegnet af en dyb tro og afhængighed af Gud, hans Far.

Netop derfra kom hans insisteren på, at de fattige eller svage havde værdi, fordi han i det daglige samvær med og bøn til sin Far altid blev mindet om Guds kærlighed. Derudover blev han styrket i at udføre den opgave, han var sendt for, nemlig at give sit liv på korset.

Der er tre ting ved Jesus, som vi særligt har fokus på:
Tro – Han troede på Gud og søgte dagligt fællesskab med ham i bøn

Næstekærlighed – Han tog imod alle mennesker, selv dem som alle andre så ned på

Ansvarlighed – Han valgte at leve for at være til velsignelse for andre

I Harte Kirke forsøger vi, at finde ud af, hvordan disse tre ting i højere grad kan komme til at kendetegne os som kirke og som sogn. Ligesom det er med alle lærlinge, så har vi hver især stadig meget at lære om livet og troen.

Det har du sikkert også, så klik dig lidt videre rundt på siden og se, hvad der kunne være af relevante gudstjenester eller arrangementer for dig at deltage i.

SOM SAGT ER DU I HVERT FALD HJERTELIG VELKOMMEN!