Pinsevandring 2. Pinsedag

Start ved Simon Peters Kirke kl. 08.00.   Turen går vi Harte Kirke og Kirkecenter til Lejrskov Kirke.

Afslutning  ca. kl. 15.00.   Retur til Simon Peters Kirke i bus.   - Se program i kirbladet.

                                          -0- 

Torsdag den 24. oktober i Harte Kirkecenter kl.19.30

Sangaften og fællessang med højskolesanbogen

Sangforedrag med højskolelære Jacob Tybjerg