-0- 

Sogneudflugten for Bramdrup og Harte sogns

pensionister finder sted tirsdag den 19. maj 2020

Læs programmet for turen i kirkebladet.

Tilmelding senest den 12. maj 2020 efter ”først til mølle” princippet.